OPOZORILO – KORONAVIRUS

Pacienti, ki kašljate ter ste bili v zadnjih 14 dneh na območjih,

kjer je prisoten koronavirus oz. ste bili v stiku z okuženimi osebami,

NE PRIHAJAJTE na obravnavo!

Prosimo, da se prenaročite:

02 5261 230

Odgovornost posameznika je, da skrbi za svoje zdravje in

zdravje vseh drugih.

Hvala!

Vida & Blaž